maandag 28 mei 2012

Mei 2012

In Goede Handen

Hoe vind je nu de beste psycholoog of de beste therapeut? Een vraag die sneller gesteld is, dan beantwoord. Een antwoord begint met het duiden van verschillen. Wie psychologische hulp zoekt denkt vaak het eerst aan een psycholoog of soms aan een psychiater een ander aan een therapeut of psychotherapeut. Niet iedereen kent het onderscheid.
Van deze beroepen zijn alleen psychiater en psychotherapeut beschermde titels, die dus niet iedereen vrij mag gebruiken.
Een psychiater is opgeleid als arts, heeft geneeskunde gestudeerd en zich vervolgens toegelegd op een specialisatie in de psychiatrie, waar deze ook kennis heeft opgedaan van het therapeutisch proces, zoals dit ook het geval is bij een psychotherapeut, daarnaast mag een psychiater echter in tegenstelling tot de psychotherapeut ook medicamenten voorschrijven.
Een psychotherapeut heeft zich toegelegd op het zich bekwamen in bieden van therapie en is opgenomen in het BIG register (Wet Beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg)
Een psycholoog,wat dus geen beschermde titel is, is een verzamelnaam voor mensen die zich toegelegd hebben op het bestuderen van de menselijke psyche. Veelal gebruikt door mensen die een studie psychologie hebben gevolgd, waarbij nog onderscheid te maken is tussen een Universitaire studie en een HBO studie psychologie. Het bestudeert hebben van de menselijke psyche betekent dus niet automatisch dat men bekwaam is in het bedrijven van therapie. Er zijn vele psychologische vakgebieden. zo zijn er psychologen die zich nadrukkelijk bezighouden met het wetenschappelijke aspect van het vak, die bijvoorbeeld onderzoek doen naar soms zeer specifieke deelvragen, die uiteindelijk mogelijk ten bate kunnen komen aan therapeutische processen, maar waarvan de psycholoog in kwestie mogelijk geen direct persoonlijk contact heeft met zijn onderwerp van studie. Andere psychologen hebben wel direct cliënt contact en hebben soms meer kennis van het therapeutisch proces. Waarbij een onderverdeling is te maken van psychologen zoals daar zijn (in toenemende mate van specialisatie) de eerstelijns psychologen, GZ-Psychologen (wel een beschermde titel) en Klinisch Psychologen. Hier betreft het behandelaren die, zoals de toenemende mate van specialisatie al doet vermoeden een telkens langere studie hebben gemaakt om gericht individuen te behandelen, het zij in vrijgevestigde praktijken, binnen (reguliere) behandelingsinstellingen of in het klinische kader.
Een beroepsgroep van (veelal vrijgevestigde) therapeuten opgeleid in allerlei verschillende therapiescholen is een breed geschakeerd alternatief, dat zich niet eenvoudig onder één noemer laat scharen. Een specifieke therapie (Integratieve Psychotherapie) uit deze rijke schakering , wil ik toch in het bijzonder belichten, niet in de laatste plaats omdat het opleidingsniveau onderwerp van onafhankelijk onderzoek is geweest door een aan de Universiteit van Leiden gelieerd onderzoeksbureau, dat de opleiding vergeleek met dat van de GZ-Psycholoog en hierbij o.a. tot de volgende conclusie kwam (een citaat uit het rapport):
De door de NAP erkende opleidingen moeten voldoen aan in zeer hoge mate
vergelijkbare opleidingseisen als de opleiding voor GZ psychologen. Op sommige
punten zijn de eisen van de GZ psychologen zwaarder; in andere gevallen is dat
andersom, maar de verschillen zijn gering en vaak moeilijk exact te beschrijven. In
feite lijkt de opleiding tot GZ psycholoog op een door de NAP erkende opleiding,
met als modaliteitopleiding een opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie.
(Voor een weergave van het volledige onderzoeksrapport: http://bit.ly/KWi4RZ)
Hiermee zou je kunnen stellen dat de therapeut met een Praktijk voor Integratieve Psychotherapie een opleidingsniveau waarborgt dat zich laat meten met de reguliere hulp en die anderzijds een meerwaarde vertegenwoordigd die bijdraagt aan het gevoel de beste therapeut te hebben gevonden, waar het in dit artikel allemaal om begonnen was. Hoe? Juist doordat een therapeut die de integratieve psychotherapie bedrijft vaak bij uitstek getraind is in het therapeutisch proces, maar bovenal oog heeft voor de (gehele) mens. Want welke theoretische/psychologische stroming je ook aanhangt, je wilt bovenal een ontmoeting als mens en niet het gevoel krijgen dat je een nummer bent. Of je vervolgens overtuigd bent bij de beste therapeut te zijn is vaak een kwestie van het al dan niet vinden van een persoonlijke klik. De ervaring is dat mensen vooral verzekerd willen zijn dat men in vertrouwde handen is, dat de therapeut kennis heeft van zijn vak, bekwaam is. Omdat de cliënt zijn nek uitsteekt door op zoek te gaan naar de therapeut met wie het mogelijk zal klikken doe ik graag de handreiking van de andere kant en biedt daarom het vrijblijvende en kosteloze eerste gesprek aan. Of die klik er wel of niet is heb je immers doorgaans snel genoeg door. Daar heb je niet eens een heel gesprek voor nodig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten